“อลงกรณ์” เปิดอบรมโครงการ วิสาหกิจเพื่อสังคมพืชเศรษฐกิจ BCG In Action Model กัญชา กัญชง กระท่อม อย่างไรให้ย้งยืน

“อลงกรณ์” เปิดอบรมโครงการ วิสาหกิจเพื่อสังคมพืชเศรษฐกิจ BCG In Action Model กัญชา กัญชง กระท่อม อย่างไรให้ย้งยืน
www.Thainewsvision.com
วิณิชชา ปิ่นทองIMG_2531
นายอลงกรณ์ พลบุตร​ ที่ปรึกษารมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนายกสมาคมนายร้อยกำลังสำรอง (ประเทศไทย) ร่วมเป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิสาหกิจเพื่อสังคมพืชเศรษฐกิจ BCG In Action Model กัญชา กัญชง กระท่อม อย่างไรให้ยั่งยืน”IMG_2535 โดยมีอาจารย์ ธิญาดา วรรัตร์ ประธานเครือข่าย วิสาหกิจเพื่อสังคม และกิจการชุมชน Thailand SDG กล่าวรายงาน โดยโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีขึ้นระหว่า 15-16 มีนาคม 2564 ณ ห้องสัมนา ชั้น 9 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯIMG_2560IMG_2563IMG_2543 IMG_2546 IMG_2547
สำหรับโครงการอบรมในครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ พืชเศรษฐกิจชุมชน กัญชง กัญชา กระท่อม กับความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน ตามมาตรฐาน UNSDGs บรรยายโดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ,ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความมั่นคงอย่างยั่งยืนของประเทศชาติโดยพลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ ,โอกาสทางเศษฐกิจและทางการค้าระหว่างประเทศของพืชกัญชง กัญชา โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศIMG_2512 IMG_2518IMG_2523 IMG_2521IMG_2478
,พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจแสนล้าน และการรักษาสิ่งแวดล้อมคิดเป็นมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างไร และความรู้เรื่องวิสาหกิจความยั่งยืนโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สมาคมการค้าวิสาหกิจเพื่อสังคม และกิจการชุมชนIMG_2458IMG_2450 IMG_2451 IMG_2453 IMG_2454
อาจารย์ ธิญาดา วรารัตร์ กล่าว่า ในปี 2015 กลุ่มประเทศทางยุโรปได้รวมตัวกันเพื่อการค้าขายคล้ายๆ สภาเกษตร เรียกว่า “ฟาแอด” โดยพืชกัญชง กัญชา ทางนู้นเขาเดินหน้าไปก่อนเรานานแล้วIMG_2497IMG_2498IMG_2499IMG_2467 IMG_2468 IMG_2469 IMG_2470 IMG_2471
ประเทศเราอยู่ในขั้นเริ่มต้นและการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ ก็เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจที่จะขยายตลาดสินค้า ที่แปรรูปมาจากพืช กัญชง กัญชา กระท่อม ไปยังต่างประเทศ ทั้งเรื่องของสนธิสัญญาการค้า ข้อกำหนด มาตรฐาน การขนส่ง หรือการเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่ง จะมีวิทยากรมาให้ความรู้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายIMG_2593IMG_2591IMG_2600IMG_2598
พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ กล่าวว่า ด้วย Mission ทางธุรกิจเพื่อสังคมนับถอยหลังสู่ปี 2030 ด้วยแผนพัฒนา เศรษฐกิจโลก 17 ข้อที่จะพาโลกให้ยั่งยืนไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้ง ใครไว้ข้างหลังจึงทำให้ ภาคีเครือข่าย Thailand SDGsเวียง วัง คลัง นา อันประกอบด้วยเครือข่าย จากสมาคมการค้าวิสาหกิจเพื่อสังคม และ กิจการชุมชน สมาคมนายร้อยกำลังสำรอง ประเทศไทย และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สี่ ภาค รวมตัวกันจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากพืชเสพติดสู่พืช เศรษฐกิจ แสนล้านยั่งยืน อย่างไร ถึงปี 2030IMG_2572 IMG_2573IMG_2580 IMG_2578
IMG_2584
   IMG_2577IMG_2585 สำหรับ ปรัชญา​เศรษฐกิจพอเพียง​ สู่การพัฒ​นา​ความยั่งยืน​ มาตรฐาน​
UN​SDGs​ ว่า​ คือหลัก​การเดียว​กัน​ และเป็​นหลักการที่ชาวบ้าน​ จับต้อง​ได้​ อย่าง​ยั่งยืน​ แต่ต้อง​ วางกรอบ​เป้าหมาย และ​มีแผน​ที่ชัดเจน​อย่างพึ่งพา​ตนเอง​ได้

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »