อว. จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.๙

อว. จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.๙
www.Thainewsvision.comS__10928214
 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรS__65143753 S__65143754 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด อว. เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ กระทรวง อว. อาคารพระจอมเกล้า ถนนโยธี กรุงเทพมหานครS__9633843 S__9633844 S__9633846
และในวันเดียวกัน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวง อว. ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมีผู้บริหารและบุคลากร วช. เข้าร่วมในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องโถง อาคาร วช. ๒ ชั้น ๑ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)S__9650254 S__9650253 S__9650252 S__9650250 S__9650249 S__9650248 S__9650247
หลังจากนั้น ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำบุคลากร วช. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในการช่วยบริการประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และในเวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔S__9650257 S__9650258 S__9650259 S__9650260 S__9650261 S__9650262 พร้อมถวายต้นฟ้าทะลายโจร ๒,๐๐๐ ต้น และหน้ากากอนามัย ๒,๐๐๐ ชิ้น แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อมอบให้ตัวแทนอุบาสิกาต่อไป พร้อมทั้งได้นำคณะจิตอาสา วช. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด วิหาร พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และศาลาอเนกประสงค์ต่าง ๆ ณ วัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »