อว.พร้อมจ้างงาน3,000ตำบลส่งมหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาพื้นที่1กพ.นี้

อว. พร้อมจ้างงาน 3,000 ตำบลส่งมหาวิทยาลัยดุริยางค์ปฏิบัติการ 1. ก. พ. นี้
www.Thainewsvision.com

กระทรวงการกรมการปกครองศึกษาวิจัยและกำหนดกระทรวงอว. จะดำเนินการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายได้แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างขุนนางให้ประเทศ) ใน 3,000 ตำบลทั่วประเทศทุกจังหวัดเริ่มดำเนินการ 1 ก.พ. 641611531702848

อาจารย์แพทย์สิริสิริทรงศิวิไลภาคีการกระทำการวิจัยและการอบรม (อว.) กล่าวถึงแนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับและสังคมรายย่อยแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างกอแก้วให้ประเทศ) ว่าเป็นโครงการ ที่กระทรวงอว. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเป็นผู้นำองค์ความรู้จากหน่วยงานในพื้นที่ระดับประเทศทั่วประเทศเกิดการสร้างงานและเกิดการพัฒนาแก้ไขปัญหาและเศรษฐกิจของรายย่อยแบบพุ่งเป้าโดยจะดำเนินการ 1 ปีเริ่ม วันที่ 1 ก.พ. นี้จะจัดทำใน 3,000 ตำบลทั่วประเทศครอบคลุมทุกภาคทุกจังหวัด

แนวทางการดำเนินการจะมีบัณฑิตที่จบใหม่นักศึกษาและโครงสร้างในพื้นที่ชนบทละ 20 คนร่วมทำงานกับมหาวิทยาลัยและสำนักงานศึกษาข้อมูลการพิจารณาที่จะเข้าร่วมโครงการจากนั้นของอว. มหาวิทยาลัยรวมทั้งย่อยงานวิจัยและตารางงานที่ด้านบนโดยจะนำข้อมูลที่ได้นำมารวมว่าจะนำความรู้ในบางประเด็นเพื่อจะนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาระดับรายได้ ของชุมชนยกระดับของครอบครัวและแก้ไขปัญหาความอ้วนอย่างเพียงพอ

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »