อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จับมือ เอ็นเนอร์จี้ เรสปอนส์ พร้อมเดินหน้ารุกธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ เพิ่มศักยภาพบริการจัดการด้านพลังงานในอาคาร

อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จับมือ เอ็นเนอร์จี้ เรสปอนส์
พร้อมเดินหน้ารุกธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ เพิ่มศักยภาพบริการจัดการด้านพลังงานในอาคาร
www.Thainewsvision.com
ข่าว-ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_6510
นายพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด หรือ INNO ผู้เชี่ยวชาญในงานระบบวิศวกรรมอาคาร การจัดการด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่าIMG_6512 บริษัทฯได้จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท เอ็นเนอร์จี้ เรสปอนส์ จำกัด หรือ ENRES ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟแวร์ที่ช่วยในการบริหารข้อมูลพลังงาน ด้วยเทคโนโลยี IoT (Platform ENRES) ซึ่งความร่วมมือของทั้ง 2 บริษัทในครั้งนี้จะเข้ามาเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในเรื่องการบริหารจัดการด้านพลังงานในอาคาร (Smart Building Energy Management) ช่วยแก้ปัญหาทางด้านการประหยัดพลังงานของธุรกิจต่างๆ ในเมืองไทย ได้ครบทุกมิติและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นIMG_6448 IMG_6443
สำหรับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 คือการพัฒนาและขยายการให้บริการใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น และประหยัดมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต้นทุนในการให้บริการอาคารของลูกค้าลดลง ซึ่งนอกจากงานระบบวิศวกรรมอาคารแล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายการลงทุนเข้าไปในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ (Smart Solar) ที่แตกต่างจากบริษัทอื่นๆIMG_6450 IMG_6455 IMG_6459 IMG_6456 คือ การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น โดยในปี 2562 นี้ บริษัทฯ มีรายได้จากส่วนนี้ มากกว่า 20 ล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยผลการดำเนินงานรวมปีนี้บริษัทตั้งเป้าไว้ที่ระดับ 500 ล้านบาท และภายใน 3 ปี คาดว่าจะมีรายได้แตะที่ระดับ 1,000 ล้านบาทIMG_6489 IMG_6494 IMG_6498
​นายกฤษฎา ตั้งกิจ กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเนอร์จี้ เรสปอนส์ จำกัด หรือ ENRES ผู้พัฒนาซอฟแวร์ที่ช่วยในการบริหารข้อมูลพลังงาน ด้วยเทคโนโลยี IoT (Platform ENRES) กล่าวว่า”เทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT จาก ENRES จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการ บำรุงรักษา มอร์นิเตอร์คุณภาพการให้บริการระบบต่างๆ ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ ทั้งระบบไฟฟ้า น้ำ และอากาศ ได้อย่างรวดเร็วIMG_6500 IMG_6499IMG_6504 IMG_6503 นำไปสู่การกำหนดวิธีการช่วยในการวางแผน และควบคุมเป้าหมายการปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา ตลอดจนความปลอดภัย ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับข้อจำกัดเฉพาะตัวของแต่ละอาคาร ช่วยให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า น้ำ และอากาศ ให้มีประสิทธิภาพของแต่ละอาคารมากยิ่งขึ้น” นายกฤษฎา กล่าว

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »