อ.คีตา จิตบำเพ็ญจัดใหญ่พิธีไหว้ครูเพื่อน้อมระลึกถึงครูบาอาจารย์

อ.คีตา จิตบำเพ็ญจัดใหญ่พิธีไหว้ครู
เพื่อน้อมระลึกถึงครูบาอาจารย์
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทอง

อ.คีตา จิตบำเพ็ญ ผู้บริหารบ้านพรมาตา ลาดพร้าว 87 ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธพราหมณ์อาทิเช่น ดูดวง อาบน้ำมนต์ ตั้งศาล ดูฮวงจุ้ย ลงนะ เป็นต้นมากว่า 6 ปี 34875681_2072705149719719_1933119721427697664_n34864469_2072705706386330_5570684625723850752_n34905858_2072705429719691_6469649498711785472_n34857119_2072706433052924_6571915169700511744_n34838310_2072709859719248_1099138944873791488_n34818898_2072717499718484_5677858989065371648_n34811367_2072716846385216_6942956234760781824_n34818218_2072716416385259_2629782263155392512_n34788660_2072710976385803_4395305424320987136_n34793812_2072711679719066_5669489446425198592_n 34796233_2072711369719097_6825262658992734208_n 34809120_2072712953052272_6265258327287005184_n34836756_2072713723052195_5202253543569883136_nได้กำหนดจัดพิธีไหว้ครูมีขึ้นเพื่อรำลึกนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน ให้วิชาความรู้อาทิ ครูเลข ครูยันต์ และเป็นการแสดงมุทิตาจิตเคารพบูชาต่อครูต่างๆ อาทิ พระพุทธองค์ที่ถือกันว่าเป็นบรมศาสดาของเหล่าเวไนยสัตว์ ตลอดทั้ง เทพและเทวดาทุกชั้นขึ้น34885717_2072716289718605_2637327588686561280_n34875771_2072714689718765_8734244213245345792_n34844012_2072707329719501_6595939786530226176_nโดยได้เชิญท่านพระอ.วชิรวัตติ์ ภททจาโร สถานปฏิบัติธรรมอารามผาหมื่น(อนันตนาคราช)จ.ลำพูน ท่านอ.ตี๋(อากง)ศาลเจ้าปีเถ้ากงสำนักเดิมและอ.อ๊อดพุทธาเวทย์ สำนักสักยันต์ จ.พระนครศรีอยุธยา34889021_2072713413052226_5267341195960385536_n35055620_2072746279715606_6557403978445881344_n 35063588_2072716726385228_3591593464145379328_n34791238_2072747113048856_6995905562248478720_nและท่านพราหมณ์พงศ์ภวัส คณะบัณฑิตพราหมณ์วัดอินทรารามในสมเด็จพุฒาจารย์โต เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม
34829438_2072748029715431_3901674555134967808_nสำหรับพิธีกรรมที่สำคัญในวันนี้เริ่มด้วยพิธีสงฆ์ โดยจะนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูปมาสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล
ช่วงเช้าพิธีไหว้ครู เจ้าพิธี หมายถึงผู้ทำหน้าที่อ่านโองการอัญเชิญเทวดา ครูต่างๆลงมาในโรงพิธีเพื่อรับการบูชาและรับเครื่องสังเวย เครื่องพลีกรรมต่างๆ ที่ศิษย์ได้จัดเตรียมถวาย หลังจากนั้นจึงเริ่มพิธีการไหว้ครูสิ่งสำคัญในพิธีกรรมไหว้ครูก็คือการสำรวมใจรำลึกถึงพระคุณของบรมครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์
34909214_2072723676384533_6321356308184301568_n34844061_2072731069717127_5806452715089297408_n34842523_2072732516383649_4900588166118899712_nการแสดง☆ ตีกลองสะบัดชัยถวายแก่บรมครูบูรพาจารย์
34855913_2072738729716361_5097334441785688064_n☆ รำอวยพรอ่อนหวานเปิดฤกษ์มงคลพิธีถวายบรมครูบูรพาจารย์35102477_2072738219716412_5431983630471659520_n☆ การแสดงโขน ตอนพระรามยกทัพ
34789258_2072737303049837_8000868948201439232_n☆ รำฉุยฉาย34904600_2072737186383182_2628795756412141568_nและการแสดงโขนเด็ก ตอนจับนาง34849740_2072726196384281_8282984635248410624_n34857937_2072749929715241_6990779054924234752_nหลังจากนั้นช่วงบ่ายมีพิธีครอบครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เคียงคู่กับสังคมไทยมาช้านาน34817425_2072750406381860_4146481828376608768_n เชื่อว่าจะทำให้เกิดสิริมงคลกับชีวิต ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้พ้นจากคุณไสยมนต์ดำ และเปิดรับตะบะบารมีจากองค์เศียรที่ครอบ34841056_2072750619715172_579903555138224128_n เพื่อให้เกิดสมาธิเข้าถึงญาณหยั่งรู้ ซึ่งเหตุนี้เองที่ทำให้เกิดอานิสงส์สำคัญต่อผู้ที่นับถือทางโหรศาสตร์ และศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทั้งปวง 34843636_2072750883048479_498216610062925824_nเพราะเชื่อว่าอำนาจบารมีแห่งดวงตาที่สามนอกจากจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและ ยังทำให้เกิดญาณหยั่งรู้ขึ้นในตัวอีกด้วย34747382_2072751316381769_947498836656390144_n แท้จริงแล้วการครอบเศียรครูนั้น เป็นพิธีกรรมที่ให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ ระลึกถึงคำสั่งสอนและความดีงาม34907783_2072757193047848_5911819296631160832_n 34875230_2072754069714827_3772515190508093440_n34859905_2072756453047922_6744063398863962112_n 34859899_2072757476381153_7285156014607826944_n34859475_2072759379714296_2543185354416979968_n34864839_2072755709714663_4666670898420383744_nหากผู้เข้าพิธีครอบเศียร เป็นผู้อยู่ในศิลในธรรม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแบบอย่างครูบาอาจารย์แล้ว อานิสงส์ก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่อาจประมาณได้ แต่หากผู้ครอบเศียรไม่ได้อยู่ในครรลองครองธรรม นอกจากไม่เกิดอานิสงส์จากการครอบเศียรแล้ว ยังจะทำให้เกิดโทษและสิ่งอัปมงคลในชีวิตอีกด้วย35053643_2073273642996203_6993210307061481472_n35077458_2073272842996283_2916711925641379840_n35077507_2073272966329604_7567620981280210944_n34825391_2073273739662860_8300296776540225536_n 34826861_2073274939662740_8073434082819702784_n34875692_2073280842995483_1361731505889476608_n 34861608_2073279599662274_8115095712267501568_n34839931_2073281152995452_310173583110307840_n34882918_2073298309660403_7375966402227732480_nไหว้ครู 126734906478_2073295099660724_3129289626854883328_n34889001_2073298982993669_1433150751823101952_nและสุดท้ายพิธีโซฮา คือ การสวดสรรเสริญ บูชาองค์เทพ และกล่าวบูชาพระนามองค์เทพ และบูชาด้วย เครื่องอารตี บูชาไฟ ด้วยน้ำมัน ถั่ว งา ผลไม้ ถวายองค์เทพ ท่าน อ.คีตาเสริมว่า ท่านใดต้องการเสริมมงคลชีวิตให้รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้า ควรเข้าร่วมพิธีเบิกแว่นเทียนเวียนบายศรีแบบโบราณ ซึ่งพิธีนี้หนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านั้น

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »