อ.คีตา จิตบำเพ็ญเบิกฤกษ์แรม 5 ค่ำ เดือนห้าจัดพิธีไหว้สาครูบาอาจารย์ ก่อนพิธีไหว้ครูใหญ่ 9 มินุนายน คาดสายศรัทธาเต็มพื้นที่

อ.คีตา จิตบำเพ็ญเบิกฤกษ์แรม 5 ค่ำ เดือนห้าจัดพิธีไหว้สาครูบาอาจารย์ ก่อนพิธีไหว้ครูใหญ่ 9 มินุนายน คาดสายศรัทธาเต็มพื้นที่
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทองอ. คีตา 031 อ. คีตา 005 อ. คีตา 008วันพฤหัสที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 5 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีจอ อาจารย์ คีตา จิตบำเพ็ญจัดงานพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระประธานพระคันธราช(อินเดีย)ปางปฐมนิเทศอ. คีตา 022  อ. คีตา 095อ. คีตา 055 อ. คีตา 056อ. คีตา 084อ. คีตา 080อ. คีตา 092อ. คีตา 097อ. คีตา 066อ. คีตา 109อ. คีตา 128อ. คีตา 130อ. คีตา 133อ. คีตา 115อ. คีตา 134อ. คีตา 116เข้าประดิษฐานเพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่คณะศรัทธาได้มีโอกาสมาร่วมปฏิบัติธรรม2เดือนครั้งทุกๆวันอาทิตย์ตามเวลาประกาศแจ้ง ณ บ้านเศียรครู ที่บ้านพรมาตาแห่งนี้ เลขที่379/22ลาดพร้าว87 วังทองหลาง กทม.อ. คีตา 138 อ. คีตา 145อ. คีตา 148 อ. คีตา 153 อ. คีตา 157 อ. คีตา 166อ. คีตา 174 อ. คีตา 215 อ. คีตา 222อ. คีตา 223อ. คีตา 274จากนั้นวาระสองได้บวงสรวงภายในไหว้สา บูรพาจารย์ ณ ห้องเศียรครูในวาระฤกษ์ที่ได้ปรับปรุงบ้านเศียรครูแล้วเสร็จในเวลา15วันที่ผ่านมา จึงได้จัดถวายเครื่องบวงสรวงระลึกในพระคุณครูบาอาจารย์และพิธีครอบเศียรครูภายในแก่คณะศิษย์ที่มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นในวันนี้
      อาจารย์ คีตา จิตบำเพ็ญกล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับธรรมมะวันนี้สอนว่า การทำความดี มิต้องนำบรรทัดฐานตัวเราไปเปรียบเทียบผู้ใด จะทำให้เป็นทุกข์ ให้ดูแค่ตัวเรา ดูแค่ลมหายใจตัวเราเองเท่านั้นพอ และอีกประการหนึ่งการปฏิบัติธรรม สิ่งที่ผู้ปฏิบัติมิควรละเลยคือความมีวินัย มากน้อยควรต้องปฏิบัติด้วยความสม่ำเสมอจึงก่อเกิดเป็นบุญบารมีอย่างต่อเนื่อง

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »