เกษตรกรปลื้ม!! นายกฯ เป็นประธานสักขีพยาน มอบส.ป.ก.4-01ให้จังหวัดสระบุรี

เกษตรกรปลื้ม!!
นายกฯ เป็นประธานสักขีพยาน มอบส.ป.ก.4-01ให้จังหวัดสระบุรี
www.Thainewsvision.com
พาฝัน ปิ่นทอง1548739220879
 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพร้อมด้วย นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายเจริญชัย พรรณาภพ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายวินัย เมฆดำ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี และคณะ ร่วมติดตามนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 1548739229428 FB_IMG_15486882260597955FB_IMG_15486882530597050 (3) FB_IMG_15486883115671010พร้อมด้วย รองนายกรัฐมนตรี(พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายกฤษฎา บุญราช) และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ และเป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.๔-๐๑) ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๑๐ ราย และพิธีมอบสมุดประจำตัว ผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม จำนวน ๑๐ ราย ณ สวนพฤกษศาสตร์พุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
FB_IMG_15486883358307629จากนั้น นายกรัฐมนตรี(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมสวนพฤกษาศาสตร์พุแค “สวนพฤกษาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย” ซึ่งเป็นตัวอย่างโครงการป่าในเมือง ได้เยี่ยมชมศูนย์โอท๊อปคอมเพล็กซ์พุแค และเยี่ยมชมการท่องเที่ยว “โอท๊อปนวัตวิถี” ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนณ ตลาดหัวปลี ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »