“เชียงราย” นำทัพกลุ่มล้านนาเกษตรสีเขียว เปิดตัวกิจกรรมเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวครั้งยิ่งใหญ่ ณ อาณาจักรไร่เชิญตะวัน

“เชียงราย” นำทัพกลุ่มล้านนาเกษตรสีเขียว
เปิดตัวกิจกรรมเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวครั้งยิ่งใหญ่
ณ อาณาจักรไร่เชิญตะวัน
www.Thainewsvision.com
ข่าว- ภาพ พาฝัน ปิ่นทองเชียงราย 558 เชียงราย 561 เชียงราย 562 เชียงราย 567เชียงราย 568
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่และน่าน) นำโดยนายกิตติ ทิศสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัดรวมทัพเกษตรสีเขียวล้านนา จัดงานเปิดตัวสองโครงการใหญ่ “งานส่งเสริมตลาดสีเขียวให้เกษตรกรและร้านอาหารได้ซื้อสินค้าปลอดภัย และงานมหกรรมเครือข่ายล้านนาสีเขียว” ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2560 บนอาณาจักรยิ่งใหญ่ กว่า 170 ไร่ ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงรายเชียงราย 572 โดยรวบรวมสินค้าเกษตรมากมายเอาใจคนรักสินค้าเกษตรท้องถิ่น พร้อมพุ่งเป้ายกระดับส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวและการเกษตรสีเขียว เสริมสร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับเกษตรกรและเครือข่ายล้านนาตามนโยบาย 4.0เชียงราย 575
เชียงราย 576เชียงราย 577เชียงราย 578เชียงราย 579เชียงราย 582นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้ออาหารปลอดภัยสำคัญอย่างไร นำโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผู้อำนวยการ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์พร้อมด้วยนายกิตติ ทิศสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัด เป็นผู้ร่วมสนทนา เชียงราย 549เชียงราย 550เชียงราย 551เชียงราย 552เชียงราย 554เชียงราย 553
ด้านนายกิตติ ทิศสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัดกล่าวว่า “กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ถือเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพทั้งด้านภูมิศาสตร์และด้านศิลปวัฒนธรรมทื่สืบทอดมาอย่างยาวนาน รวมถึงภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยแก่การเพาะปลูกเกษตรกรรม จึงนับเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรคุณภาพดีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย อีกทั้งยังมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวมากมาย ส่งผลให้มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เชียงราย 538เชียงราย 534เชียงราย 540เชียงราย 533
ภายในงานพบกับสาระความรู้และกิจกรรมมากมาย อาทิ สาธิตวิธีการจัดการเกษตร สาธิตการการนำผลิตภัณฑ์จากแหล่งอาหารเกษตรปลอดภัยมาทำอาหาร/เครื่องดื่ม(จากร้านอาหารในเครือข่ายล้านนาสีเขียว), เสวนา เครือข่ายล้านนาสีเขียว, การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, การแสดงจากศิลปินไม้เมือง และร้านค้าจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาถูก กว่า 80 ร้านค้า ประกอบด้วย ผัก-ผลไม้ปลอดสาร สมุนไพรแปรรูป ผ้าพื้นเมือง เครื่องเงิน ดอกไม้ประดิษฐ์ ร้านอาหาร ฯลฯ
สำหรับงานในครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คน และหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาสนใจการท่องเที่ยวและบริโภคสินค้าเกษตรสีเขียวเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย โทร 053-150-192 หรือ ติดรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook : Lanna Green Tourism Network

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »