เดลิมิเร่อร์ จัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณ • พ่อพระในดวงใจ • ลูกกตัญญู • ผู้นำองค์กร .ประจำปี 2561

เดลิมิเร่อร์   จัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณ • พ่อพระในดวงใจ • ลูกกตัญญู • ผู้นำองค์กร .ประจำปี 2561

www.Thainewsvision.com

ข่าว –ภาพ  พาฝัน  ปิ่นทองIMG_1949

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 มาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิสาขา ประธานมูลนิธิ ต้นบุญ วิสาขาเป็นประธานในงานประกาศรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2561 • พ่อพระในดวงใจ • ลูกกตัญญู • ผู้นำองค์กรIMG_2038 IMG_2039 IMG_1944IMG_1965IMG_1968IMG_1963 IMG_1962 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เทวัญ ทรัพย์แสนยากร มือแซ็กโซโฟนแถวหน้าของเมืองไทย ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และเฉลิมพระเกียรติ “คีตราชัน” ในรัชกาลที่ 9 ขับร้องโดย อ.แมน วทัญญู มุ่งหมาย และ อ.โอฬาร น้อยช้อย ผู้แต่งคำร้อง/ทำนอง พร้อมกับวาดภาพสดด้วยชาโคล โดยศิลปินจิตรกร อ.ดินหิน รักพงษ์อโศก “คิดถึงองค์พระราชา ภูมิพล” และในงาน ฟังเพลงจาก ถังเบียร์ AF10 ภูริวัชร์ ธีระชาติ ผู้ชนะเลิศการประกวด AF10IMG_1972 IMG_1986 IMG_2005 และศิลปินจากค่ายเพลงสุดแนว Survival music ปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง Miss Teen Asia Pacific princess 2018, น้องแนน มาริษา มลจังหรีด พร้อมการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย . ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯIMG_2020

IMG_2023IMG_2024IMG_2031IMG_2034 สำหรับผู้เข้ารับรางวัล พ่อพระในดวงใจ ลูกกตัญญู ผู้นำองค์กร ประจำปี 2561IMG_2084

IMG_2086IMG_2070IMG_2092IMG_2072 IMG_2075VIP
1 Miss Sapana Devi Shrestha Sapana Devi Shrestha is Religious Motivational Speaker in National and International
2 Mr. Herakaji Awale ‘BJ’ Coordinator – tuf, Nepal
3 ดร.ดาวใจ ไพจิตร สุจริตกุล
4 พ.ต.อ.ไกรเดช วิเศรษฐ์ฐิติพันธ์ นายตำรวจประจำพลเอกวิจิตร กุลละวณิช องคมนตรี รัชกาลที่ 9
5 Dr. Bhikkhu Maitri Mahasthavur Chairman of All Nepal Bhikkhu Assocustion in Nepal
6 พ.ต.อ.ทรงกลด เกริกกฤตยา รอง ผบก.กต.9
7 ร.ต.ต.หญิง ณธัญวิชญ์ ชุมโกมนต์ กินเนสส์
8 นาย ปิติพงษ์ โรจนสุมาพงศ์ บริษัท ปิติสากล การประมง จำกัด
9 นาย ทูน หิรัญทรัพย์ ดารานักแสดง
10 นาย ทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์
11 นาย บัณฑูร นิยมาภา
12 นาย สถิต ชารีเลิศIMG_2094 IMG_2095 IMG_2096 IMG_2097

.รางวัล พ่อพระในดวงใจ ประจำปี 2561

1 Mr. Tseny Tsai ต้า ซื่อ ฝู่ บริษัท Meng Kun Thai Buddha
2 Mr. Avijit Barua MD AB Geotech Maritime Limited India
3 Mr. Nanda Shakya
4 ทันตแพทย์ ดร.รัชภูมิ เผ่าเสถียรพันธ์ โครงการ Marino Khaoyai
5 ดร.กำจร เชาวน์รัตน์
6 นาย เทวัญ ทรัพย์แสนยากร ศิลปินเพลงนักดนตรี สร้างสรรค์ เพลงเพื่อพ่อหลวง
7 นาย ดินหิน รักพงษ์อโศก ศิลปิน จิตรกร – พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
8 นาย โอฬาร น้อยช้อย ผู้ประพันธ์ คำร้อง-ทำนอง บทเพลง เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 คีตราชัน และ บทเพลง เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 “องค์กษัตรามหาวชิราลงกรณ”
9 นาย นึกคิด บุญทอง นักแสดง – นักร้อง พ่อผู้มีแต่ให้
10 นาย มงคล สระกอบแก้วIMG_2105

IMG_2101 IMG_2102 IMG_2103รางวัล ลูกกตัญญู ประจำปี 2561
1 นาย วทัญญู มุ่งหมาย (อ.แมน) วิทยากร/พิธีกร/นักร้อง/นักธุรกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สตาร์ อีส บอร์น จำกัด ผู้ดำเนินการรายการ One Man Show อาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์ และที่ปรึกษาสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด มหาวิทยาลัยเกริก ลูกกตัญญู “ศิลปินทำดีเพื่อ…พ่อหลวง ผู้ขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ คีตราชัน”
2 นาย ชาญกิตติ์ ณ ระนอง อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรรมการบริหาร The Young Star Academy
3 นาย ณัฏฐ์ เดชะปัญญา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ปรึกษา สถานีโทรทัศน์ ช่อง PSI 66
4 นาย เตวิช เจริญเดช ที่ปรึกษาอาวุโส นสพ.สยามธุรกิจ และผู้บริหารสถาบันกวดวิชา IQ Tutor
5 นาง เยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี
6 น.ส. วัชรี วรรณศรี
7 น.ส. นันท์ชพร โห้เฉื่อย
8 น.ส. สาตรี บัวเจริญ
9 นาย ภูริวัชร์ ธีระชาติ (ถังเบียร์) นักร้อง/นักแสดง ชนะเลิศการประกวด AF10
10 นาย สรวิศ บุญมาก (เหินฟ้า AF10) ผลงานจาก ภาพยนตร์ซีรีส์ ศรีอโยธยา ทางช่อง TrueIMG_2100 IMG_2099 IMG_2098

รางวัล ผู้นำองค์กร ประจำปี2561
1 ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ผอ. ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ CEEE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
2 ผศ.พิเศษ ดร.ศิวาวิทย์ สำเร็จผล ที่ปรึกษาด้านกฎหมายรองประธานสภานิติบัญัติแห่งชาติ, ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี, ที่ปรึกษาอธิการบดีวิทยาลัยทองสุข, มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
3 ดร. ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
4 ดร. นิติภัทร นิธิพงษ์สกุล
5 ดร. ณิชชารีย์ กิตติอัศวรัตน์
6 นาย โชคชัย ตันประเสริฐ ดารา-นักแสดง ผู้จัดละคร
7 นาย สนธยา ยานนท์แก้ว บริษัท ก.อัครพลสตีลแอนด์ซัพพลาย จำกัด
8 รศ. ปรีชา พันธุ์แน่น ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ
9 ผศ. มุทิตา อารยะเศรษฐากร ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด มหาวิทยาลัยเกริก
10 น.ส. ปัญจรัศม์ กนกพรธนัญชัย ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ช่อง PSI 66IMG_1902 IMG_1904IMG_1907IMG_2046IMG_1923พุทธบุตร-พุทธธิดา
1 พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์ วัดพุทธนิมิต จ.นครสวรรค์
2 พระสมุห์ประกาศ อชิโต เจ้าอาวาส วัดบึงพระนางทอง จ.กำแพงเพชร
3 พระสุธรรมปัญญาวุธ เจ้าอาวาส วัดธรรมปัญญา
4 พระจันดี จินดาธรรม วัดโภคัลพุทธวิหาร เดลี อินเดีย
5 พระบุญเรือง สุทธิวิถี (วิถี) พระวิทยากร ศูนย์ปฎิบัติธรรม วัดเลียบบูรพาราม
6 พระมหา ธงชัย สารสิงห์ทา
7 พระสุรินทร์ ธีรปญฺโญ (ศลินศิริ) พระวิปัสสนาจารย์ คณะ ๕ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
8 พระอัครพนธ์ นิพฺภโย วัดพงษ์สัก จ.กำแพงเพชร
9 พระโพธิ์ศรี สุภิสิงห์ วัดร่มโพธิธรรม จ.เลย
10 พระฟ้าคำรณ พยัคฆ์ปืนทอง ยโสธร

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »