“เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” ถึงเวลาผู้ใหญ่มาคุยกันว่าจะพาเด็กเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร กับเวทีเสวนาวงผู้ใหญ่ “เยาวชนจะร่วมขับเคลื่อน Soft Power ได้อย่างไร”

“เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” ถึงเวลาผู้ใหญ่มาคุยกันว่าจะพาเด็กเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร กับเวทีเสวนาวงผู้ใหญ่ “เยาวชนจะร่วมขับเคลื่อน Soft Power ได้อย่างไร”messageImage_1669340646272     ในงาน “Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power” หรือ Youth In Charge Day ที่จะเป็นพื้นที่ปลดปล่อยศักยภาพและพลังของเยาวชน ภายใต้แนวคิด By youth, With youth, For youth
ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10.30 – 11.30 น. เข้าชมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาได้แก่
📌ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ
📌นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์และหลอมรวมเนื้อหา
📌ดร.ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)
📌ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
📌นางสาวเอริกา เมษินทรีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และ ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม Youth In Charge

ผู้ดำเนินการเสวนา
📌นางสาวพิชญาพร โพธิ์สง่า Content Creator ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ไทยพีบีเอส
📌นายธีร์วัฒน์ ชูรัตน์ผู้ประกาศข่าว ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ไทยพีบีเอส

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »