เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุขเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล “ปั่นม่วน จวนแม่แอ่วไร่เชิญตะวัน”จ.เชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุขเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล “ปั่นม่วน จวนแม่แอ่วไร่เชิญตะวัน”จ.เชียงราย
www.Thainewsvision.com
ข่าว-ภาพ พาฝัน ปิ่นทองเชียงราย 404

เชียงราย 431เชียงราย 420เชียงราย 428เชียงราย 399เชียงราย 418นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปั่จักรยานตามโครงการ “ปั่นม่วน จวนแม่แอ่วไร่เชิญตะวัน” เชียงราย 437เชียงราย 438เชียงราย 439เชียงราย 447เชียงราย 449เชียงราย 454เชียงราย 453เชียงราย 455เชียงราย 456เชียงราย 457เชียงราย 458เชียงราย 478เชียงราย 490เชียงราย 489เชียงราย 499เชียงราย 500เชียงราย 506เชียงราย 509เชียงราย 508เชียงราย 510เชียงราย 513โดยมีนายปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายกิตติ ทิศสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัดนำคณะนักปั่นจักรยานคู่แม่ลูกกว่า 500 คน ปั่นจักรยานออกจากอาคารไปตามถนนภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย ถึงไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตรเพื่อสมทบทุนในการจัดกีฬาเชียงรายเกมส์ และ สนุบสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ เชียงราย 526โดยมีพระอาจารย์มหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) และนักท่องเที่ยวร่วมต้อนรับภายในไร่เชิญตะวันเป็นจำนวนมากเชียงราย 538เชียงราย 535เชียงราย 533พระอาจารย์มหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) กล่าวว่า ทางไร่เชิญตะวันได้จัดให้มีตลาดสีเขียวพร้อมทั้งยังเปิดเป็นโรงเรียนชาวนาทำการเกษตรอินทรีย์ โดยนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจำหน่าย อาทิข้าวกล้องอินทรย์หลากหลายพันธุ์ทั้งข้าวหอมนิล ข้าวไรเบอรี่ ข้าวหอมมะลิแดง พืชผัก ผลไม้ น้ำหมักชีวภาพ เห็ดปลดสารพิษมาจำหน่าย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีแอีกทั้งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมาก เชียงราย 578เชียงราย 577เชียงราย 579เชียงราย 576เชียงราย 582เชียงราย 549เชียงราย 572นอกจากนี้ทางจังหวัดฯ ยังจัดให้มีการนำสินค้าเพื่อสุขภาพ และสินค้าของใช้ต่างๆ ของกลุ่มอาชีพในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) มาจำหน่าย เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้เป็นมารดาเนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ รวมทั้งระดมทุนหารายได้เข้าสมทบทุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ที่เชียงราย จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18-28 พ.ย.2561 ที่จะถึงนี้ด้วย

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »