แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงาน ‘นิทรรศการการศึกษาอินเดีย ครั้งที่ 13’

แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงาน
‘นิทรรศการการศึกษาอินเดีย ครั้งที่ 13’88286608_207682463625897_8248660540814000128_n
คณะผู้จัดงานได้พิจารณาเห็นควรเลื่อนการจัด ‘นิทรรศการการศึกษาอินเดีย ครั้งที่ 13’ หรือ ‘The Great India Education Fair 2020’ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ โดยจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบในภายหลัง

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางคณะผู้จัดงานตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงตัวแทนสถาบันการศึกษาทุกท่าน เพื่อป้องกันโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว และเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน จึงถือเป็นเหตุอันควรให้เลื่อนการจัดงานในครั้งนี้87297484_176948140412869_7064923560686387200_n

ทางคณะผู้จัดงานขออภัยมา ณ ที่นี้ และหวังว่าจะสามารถกำหนดการจัดงานดังกล่าวได้โดยเร็วเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ และจะแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป
โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่https://www.facebook.com/TheGreatIndiaEducationFairThailand/

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »