แอทยีนส์ (ATGenes) จับมือพันธมิตรระดับประเทศ เซ็นทรัลแล็บไทย และ ยูโรฟินส์ (Eurofins)ยกระดับการตรวจทดสอบโควิด-19

แอทยีนส์ (ATGenes) จับมือพันธมิตรระดับประเทศ เซ็นทรัลแล็บไทย
และ ยูโรฟินส์ (Eurofins)ยกระดับการตรวจทดสอบโควิด-19
วิณิชชา ปิ่นทองIMG_2188
ในยุคโควิด-19 ที่กำลังมีแนวโน้มคลี่คลายจากการควบคุมการระบาดและการให้วัคซีนป้องกัน อย่างไรก็ตาม ปัญหาโควิด-19 ดังกล่าวคงจะไม่สามารถยุติลงได้เพียงชั่วข้ามคืน หลายประเทศทั่วโลก จึงมีการกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัย ในด้านต่าง ๆ ไม่เฉพาะด้านการตรวจหาผู้ติดเชื้อเป็นรายบุคคลเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึง การตรวจเพื่อความปลอดภัยทางด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาตรฐานและมาตรการเหล่านี้ส่งผลกระทบทั้งต่อการส่งออก การนำเข้า และการเดินทางข้ามประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมีการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปได้IMG_2120

IMG_2111

IMG_2125IMG_2115IMG_2131ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ผู้บริหาร บริษัท แอทยีนส์ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง บริษัท เซ็นทรัลแล็บไทย (Central Lab Thai) ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลไทย ที่รับผิดชอบในการตรวจมาตรฐาน อาหารเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ และการตรวจ วิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม กับ บริษัท ยูโรฟินส์ (Eurofins) ซึ่งเป็นบริษัทแล็บที่มีชื่อเสียงในระดับโลกในฐานะผู้นำด้านการตรวจทดสอบที่ซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีชั้นสูง (advanced testing)IMG_2149 IMG_2154 IMG_2155 IMG_2157 IMG_2160IMG_2164 IMG_2165 IMG_2166IMG_2110 ได้แก่ การตรวจหาสารไดออกซิน ที่ปนเปื้อนในอาหาร รวมไปถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในบรรจุภัณฑ์ก่อนการส่งออก และในสิ่งแวดล้อมเช่น ภายในห้องโดยสารเครื่องบิน ในห้องน้ำ ในหอพักคนงาน โรงภาพยนตร์ สถานที่ทำงานที่มีบุคลากรจำนวนมาก และสถานที่ ซึ่งมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 เป็นต้นIMG_2167IMG_2172 IMG_2175 IMG_2177 IMG_2178 IMG_2179
โดยโปรแกรมดังกล่าว ใช้ชื่อว่า Safer@Work เป็นโปรแกรมการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ใช้อย่างกว้างขวางในสหภาพยุโรป สำหรับการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ หลายรายการ ใช้ในสนามบินหลักในสหภาพยุโรป ตลอดจนใช้ในสายการบินชั้นนำจำนวนมาก ในการนี้ทาง บริษัท ยูโรฟินส์ จึงได้คัดเลือกให้ บริษัท แอทยีนส์ (ATGenes) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ด้านการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 และมีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานระดับโลก เป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง ในโครงการดังกล่าว จึงทำให้เกิดโครงการเฉพาะในประเทศไทยเรียกว่า Safer@Work by ATGenes โดยโครงการนี้จะสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ไม่เฉพาะแต่ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีฐานการผลิตในประเทศแต่ยังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ประเทศปลายทาง ต้องการใบรับรองการตรวจหาเชื้อตามมาตรฐานระดับนานาชาติ ให้สามารถส่งออกไปยังทั่วโลกได้ รวมไปถึงกระตุ้นให้เกิดการเดินทางโดยสารเครื่องบินเพิ่มขึ้นอย่างปลอดภัยIMG_2201 IMG_2198 IMG_2195IMG_2202 IMG_2211 IMG_2212 IMG_2213 IMG_2214 IMG_2215
ในการนี้ บริษัท แอทยีนส์ จะได้ร่วมมือกับ บริษัท Pulse Science ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อขยายกำลังการตรวจทั้งบุคคลและบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานการตรวจถุงมือยาง เครื่องมือแพทย์ให้เป็นไปตาม แนวทางที่ บริษัท ยูโรฟินส์ ใช้ในสหภาพยุโรป และเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ประเทศไทยสามารถกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง เพิ่มการเดินทางระหว่างนานาชาติ และกระตุ้นให้เศรษฐกิจของเรา โดยเฉพาะด้านการส่งออกสามารถกลับมาเดินหน้าต่อไป

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »