โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตทตัดเชือก 5 ผลงาน Young Social Innovator ดันเป็นโครงงานต้นแบบด้านการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นพร้อมใช้งานจริงในชุมชน

โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตทตัดเชือก 5 ผลงาน Young Social Innovator ดันเป็นโครงงานต้นแบบด้านการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นพร้อมใช้งานจริงในชุมชน
www.Thainewsvision.com
วิณิชชา ปิ่นทองIMG_3269
 นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยวันนี้  ว่า GPSC ได้จัดกิจกรรมแข่งขันและประกาศผลการคัดเลือกโครงการ GPSC Young Social Innovator 2020 ปีที่ 3IMG_3160 IMG_3158 โดยในปีนี้ได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาและเยาวชนส่งผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จำนวนกว่า 300 ผลงาน จากทั่วประเทศ โดยมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 30 ทีมIMG_3164IMG_3169IMG_3243 IMG_3237 IMG_3244 โดยแบ่งออกเป็นภาคเหนือ 1 ผลงาน ภาคกลาง 13 ผลงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ผลงาน ภาคตะวันออก 4 ผลงาน และภาคใต้ 6 ผลงาน เพื่อที่จะเข้าสู่การคัดเลือกในรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 ทีมสุดท้าย ที่จะได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทฯ เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาองค์ความรู้ และใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เป็นโครงการต้นแบบด้านการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น การพัฒนาพลังงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานจริงในชุมชนIMG_3177IMG_3230 IMG_3231 IMG_3234 อาทิ การสร้างนวัตกรรมจากการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น จนนำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม IMG_3182
สำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 ผลงาน ประกอบด้วย
1. ทีม YOUNG SCIENCE SR 2 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม ชื่อผลงาน เสปรย์กำจัดกลิ่นเท้า “เท้าหอม” (Foot odor spray “ThaoHom”) IMG_3187
2. ทีม YOUNG SCIENCE SR โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม ชื่อผลงาน กรดจากน้ำปลาส้มผสมซิงค์ออกไซด์ ลดกลิ่น ต้านเชื้อรา เพิ่มน้ำหนักยางพารา
3. ทีม young’s box โรงเรียน คีรีมาศพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย ชื่อผลงาน กล่องยืดอายุผลไม้
4. ทีม SPT magic project โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง ชื่อผลงาน นวัตกรรมกันกระแทกและชะลอการสุกจากเส้นใยกาบกล้วยIMG_3191
5. ทีม KKW NANO – Z โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ชื่อผลงาน นวัตกรรมการจัดการคราบน้ำมันเหลือทิ้งจากภาคครัวเรือนโดยใช้ฟองน้ำยางพาราผสมธูปฤาษี และสารนาโนคาร์บอนแบล็คเพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นถ่านเชื้อเพลิงจากเปลือกทุเรียนผสมธูปฤาษีและสารนาโนคาร์บอนแบล็ค IMG_3195
โดยทั้ง 5 ทีม ได้กำหนดจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ YSI ซีซั่น 3 ในช่วงต้นปี 2564 ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาทIMG_3207 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รองชนะเลิศอันดับสอง และรางวัลชมเชย 2 รางวัล จะได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท 20,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ
นอกจากนี้ GPSC ยังได้มอบทุนสนับสนุนผลงานให้กับทีมที่มีความโดดเด่นด้านกิจการเพื่อสังคมอีก 4 รางวัล เพื่อนำไปใช้ต่อยอดเป็นนวัตกรรมสู่สังคมและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนรวมมูลค่ารวม 32,000 บาท โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกประกอบด้วยIMG_3212
1. ทีม Saint Fin-nich โรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก ชื่อผลงาน นวัตกรรมเครื่องวัดระดับความสุกและความหวานของผลไม้IMG_3219
2. ทีม WARISA TEAM โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร ชื่อผลงาน แผ่นทำความสะอาดจากใบข้าวโพดและเสริมประสิทธิภาพด้วยสารสกัดจากใบพลูและใบฝรั่งIMG_3222
3. ทีม Life’s a wave โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ชื่อผลงาน กระเป๋าโทรศัพท์ดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากยางธรรมชาติผสมคาร์บอนไฟเบอร์เคลือบนิกเกิลIMG_3224
4. ทีม เสือสมิง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จังหวัดลพบุรี ชื่อผลงาน อุปกรณ์ให้ความร้อนสำหรับการขึ้นลายด้ามไม้กวาดIMG_3225
IMG_3235IMG_3120 IMG_3121 IMG_3124 IMG_3125 IMG_3126 IMG_3128 IMG_3138 IMG_3142 IMG_3144 IMG_3150 IMG_3151 IMG_3152 IMG_3153“การจัดการแข่งขันโครงงานของเยาวชนภายใต้โครงการ GPSC YSI ถือเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการวางรากฐานของเยาวชนทั้งในด้านการพัฒนาองค์ความรู้จากการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานIMG_3274 IMG_3273 IMG_3272 IMG_3275 IMG_3257IMG_3265 ซึ่ง GPSC ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับพันธกิจด้านการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในมิติต่างๆ เพื่อให้เยาวชนสามารถพัฒนาตนเอง ไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคตและร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศสู่การเติบโตอย่างเข้มแข็ง นับเป็นแนวทางที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว” นายณรงค์ชัย กล่าว

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »