โครงการชูชัยบุรี ศรีอัมพวาถือฤกษ์งามยามดีจัดงานอภิมหาพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์บวงสรวง ณ ลานศรัทธา เพื่อเป็นแหล่งเทวสถานศักดิ์สิทธิ์ แห่งจังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการชูชัยบุรี ศรีอัมพวาถือฤกษ์งามยามดีจัดงานอภิมหาพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์บวงสรวง ณ ลานศรัทธา เพื่อเป็นแหล่งเทวสถานศักดิ์สิทธิ์ แห่งจังหวัดสมุทรสงคราม
www.Thainewsvision.com
ข่าว – ภาพ พาฝัน ปิ่นทองชูชัยบุรี 078    คุณชูชัย ชัยฤทธิเลิศ ประธานกรรมการบริหาร โครงการชูชัยบุรี ศรีอัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม จัดบวงสรวงยิ่งใหญ่ บริเวณ ณ ลานศรัทธาชูชัยบุรี 100 เชิญพราหมณ์จากประเทศอินเดีย ทำพิธีศักดิ์สิทธิ์บวงสรวงอภิมหาพิธีกรรมต่อ พระศิวะ อภิมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล พระพิฆเนศ เทพเจ้าปราชญ์แห่ง ความรู้ ผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องศิลปวิทยาทุกแขนงชูชัยบุรี 213 เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่เหนือความขัดข้องทั้งปวง พระแม่อุมาเทวี พระแม่ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล เป็นเทวีแห่งอำนาจวาสนา และบารมีอันสูงสุด ณ มณฑลพิธีใต้แสงสุริยันจันทรา โดยถือฤกษ์งามยามดีเวลา 17:59 น. ในการเริ่มพิธีการชูชัยบุรี 265เริ่มด้วยพิธีนมัสการเทพเจ้าตั้งจิตอธิฐาน พิธีบูชา กลัศ (พระพิรุณ พระวิษณุ พระศิวะ พระพรหม ) พิธีอัญเชิญ พระพิฆเนศ พระอุมา บนศรียันตระ พิธีอัญเชิญ พระพิฆเนศ พระอุมา และเทพนพเคราะห์ ชูชัยบุรี 273บูชาพระอุมา 16 ปาง บูชาพระลักษมี 7 ปาง พิธีบูชาอุปจาระ 16 ขั้นตอน บูชาพระศิวะ 108 พระนาม พิธีโฮมมัม ( บูชาไฟ ) คีต บูชา ( ดนตรีบูชา) และจบด้วย พิธีอารตีชูชัยบุรี 288ทั้งนี้เหล่าผู้ศรัทธา คนดัง อาทิ นิวส์ – นริศสันต์ โลกวิทย์ , เพชร- ฐกฤต เหมอรรณพจิต, ซีน – ณัฐชนน บุญศิริ หน่อง – อรุโณชา ภาณุพันธ์, อุ๊บวิริยะ พงษ์อาจหาญ, ชูชัยบุรี 306นฤเทพ สิทธิชาญคุณะ , คุณแม่วันเพ็ญ เจิมประไพ, พญ. รักษ์ฉนา อภิเกษมสันติ์ , นพสิทธิ์ เที่ยงธรรม, กอบสุข จารุจินดา ชูชัยบุรี 208กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และรู้สึกถึงความเป็นมงคลของพิธีกรรม อีกทั้งยังรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »