โรงงานป้ายเศรษฐีจัดพิธีบวงสรวงบายศรีสู่ขวัญออกแว่นเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคล

โรงงานป้ายเศรษฐีจัดพิธีบวงสรวงบายศรีสู่ขวัญออกแว่นเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคล
ข่าว-ภาพ พาฝัน ปิ่นทองโรงงานป้าย 181โรงงานป้าย 001
โรงงานป้าย 074โรงงานป้าย 187คุณคณัฐพร ภูแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีแอด(โรงงานป้ายเศรษฐี) กรุงเทพฯได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวงบายศรีสู่ขวัญออกแว่นเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคล เปิดโชค เปิดทรัพย์ เปิดหน้าที่การงานโรงงานป้าย 005โรงงานป้าย 006โรงงานป้าย 043โรงงานป้าย 044โรงงานป้าย 046โรงงานป้าย 090โรงงานป้าย 094โรงงานป้าย 100โรงงานป้าย 108โรงงานป้าย 131โรงงานป้าย 160โรงงานป้าย 161โรงงานป้าย 134โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์คีตา จิตบำเพ็ญ(สมมุติพราหมณ์)ผู้ประกอบพิธีกรรมบวงสรวงเทพยดา ครูอาจารย์และออกแว่นเทียนเวียนบายศรีเสริมมงคลชีวิต สมโภชน์บายศรีโรงงานป้าย 073
 โรงงานป้าย 155โรงงานป้าย 153โรงงานป้าย 159โรงงานป้าย 158โรงงานป้าย 147โรงงานป้าย 150โรงงานป้าย 125อาจารย์ คีตา จิตบำเพ็ญกล่าวถึงวิธีในการเวียนเทียนว่า เมื่อรับแว่นเวียนเทียนมาแล้ว ให้เวียนด้วยการวนเข้าหาตัว โดยทำติดต่อกัน 3 ครั้ง ครั้งสุดท้าย ให้เอามือปัดควันเทียนเบา ๆ เพื่อไม่ให้เทียนดับและให้วนจากรอบนอกเข้าสู่รอบใน โดยไม่ให้ส่งย้อน และในขณะวนนั้น ก็ให้ตั้งจิตกล่าวคำอธิษฐานในแต่ละครั้งจากนั้นส่งแว่นเวียนเทียนให้ผู้ที่นั่งอยู่รอบบายศรีในลักษณะทักษิณาวัตร
     จากนั้นช่วงบ่ายได้มีพิธีบายศีสู่ขวัญผูกแขนต่อแขนโดย พ่อเคน ภูแก้วและพิธีอารตัพิณแคนโชคปรีชาโดยโหราจารย์
อาจารย์ นัด วัดโบสถ์ ณ เคหะสถาน บริษัท ทีซีแอด
(โรงงานป้ายเศรษฐี) กรุงเทพฯ

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »