6 จังหวัดภาคอีสานร่วมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า โร้ดโชว์ผลิตภัณฑ์จากผ้าครามและสีธรรมชาติ North I-SAN Kram & Nature Color Fashion Show 2019 วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกส จังหวัดนนทบุรี

6 จังหวัดภาคอีสานร่วมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า โร้ดโชว์ผลิตภัณฑ์จากผ้าครามและสีธรรมชาติ
North I-SAN Kram & Nature Color Fashion Show 2019
วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 16.30 – 18.30 น.
ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกส จังหวัดนนทบุรี
www.Thainewsvision.com
พาฝัน ปิ่นทองoc6b321dc4959e7d96b8ba3f38fe2aae7_23999967_190925_0010
6 จังหวัดภาคอีสานร่วมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า โร้ดโชว์ผลิตภัณฑ์จากผ้าครามและสีธรรมชาติ “โรดโชว์ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ” โดยได้เชิญผู้ประกอบการจาก 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม บึงกาฬ หนองบัวลำภู และเลย มาร่วมจำหน่ายภายในงาน จำนวน 60 ร้านค้าoc6b321dc4959e7d96b8ba3f38fe2aae7_23999967_190925_0018 oc6b321dc4959e7d96b8ba3f38fe2aae7_23999967_190925_0019oc6b321dc4959e7d96b8ba3f38fe2aae7_23999967_190925_0028oc6b321dc4959e7d96b8ba3f38fe2aae7_23999967_190925_0032 ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่องทางการตลาดสินค้าด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอแล้ว ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพเมืองคู่มิตร เกิดพันธมิตรทางการค้า การลงทุนกับประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และในงานยังมีการเดินแฟชั่นโชว์จากผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ ซึ่งได้นางแบบดีกรีนางงามระดับประเทศ มารีญา พูลเลิศลาภ มาใส่ชุด Finale ที่ดีไซน์โดยดีไซเนอร์ชื่อดังอย่าง โจ้- อธิษฐ์ ฐีรกิตติวัฒน์ หรือที่เรารู้จักกันในนาม โจ้ Surface ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ และยังมีนักร้องมากความสามารถ ซานิ นิภาภรณ์ ฐิติธนการ มาแสดงมินิคอนเสิร์ตให้ได้ชมอีกด้วย oc6b321dc4959e7d96b8ba3f38fe2aae7_23999967_190925_0027ซึ่งนอกจากกิจกรรมในวันพิธีเปิดแล้ว ในแต่ละวันจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงมินิคอนเสิร์ต อาทิ ตรี ชัยณรงค์ และกิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทองในแต่ละวัน ตั้งแต่วันที่ 23 – 26 กันยายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกส จังหวัดนนทบุรีoc6b321dc4959e7d96b8ba3f38fe2aae7_23999967_190925_0023
ครามและสีธรรมชาติ ที่มีการออกแบบลวดลายที่ตรงกับความต้องการในตลาดสากล ทั้งรูปแบบ ลวดลาย ชนิดของสินค้า ที่เน้นความทันสมัยและเทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์แบบใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะสามารถขยายการตลาดสู่ทวีปต่าง ๆ ได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาช่องทางการตลาด การสร้างสัมพันธภาพเมืองคู่มิตร เกิดพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในระหว่าง 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม บึงกาฬ หนองบัวลำภู และเลยoc6b321dc4959e7d96b8ba3f38fe2aae7_23999967_190925_0021 ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาผลิตสิ่งทอจาก สีครามและสีธรรมชาติ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการและพัฒนาสินค้าให้มีศักยภาพ มีมาตรฐานการผลิต การตลาดสู่สากล ให้มีขีดความสามารถในการปรับตัวและแข่งขันได้ในทุกระดับ ทั้งในประเทศและกลุ่มอนุภาค รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของ 6 จังหวัด อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »