GPSC ประกาศผล 5 โครงงานสิ่งประดิษฐ์เยาวชนไอเดียนวัตกรรมเจ๋ง ในเวที GPSC Young Social Innovator 2019

GPSC ประกาศผล 5 โครงงานสิ่งประดิษฐ์เยาวชนไอเดียนวัตกรรมเจ๋ง ในเวที GPSC Young Social Innovator 2019
www.Thainewsvision.com
ข่าว-ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_6997
 นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมโครงการ GPSC Young Social Innovator 2019 ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Energy, Natural resource and Environment)”IMG_6983 IMG_6980IMG_6975 IMG_6977 IMG_6978IMG_6815 IMG_6820 IMG_6829 ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า ที่เข้ารอบ 5 โครงงานสุดท้าย ซึ่งจะได้รับประกาศนียบัตรและทุนในการสนับสนุน เพื่อพัฒนาโครงงานให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การสร้างนวัตกรรมโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมIMG_6836 IMG_6833 IMG_6830IMG_6839 IMG_6842 IMG_6849 IMG_6851IMG_6853IMG_6857
     IMG_6872      ด้านน.ส.ธณัฏฐ์ชยาน์ สุจริต น้องวิวและน.ส.ภวริญ พุกเจริญ น้องวาว เจ้าของโครงงาน recycle สิ่งมงคล จากโรงเรียนราชินีบน กล่าวถึงที่มาของหนึ่งในโครงงานชิ้นนี้ว่า

จากปัญหาที่พบ คือในบริเวณวัด มีขยะจำนวนมาก ซึ่งได้แก่ ขี้ธูป และน้ำตาเทียน แถมขี้ธูปยังทำให้เกิดมลพิษทางอากาศอีกด้วย จึงคิดค้นเครื่องจัดเก็บขี้ธูป น้ำตาเทียน และเครื่องผสมเพื่อหล่อเป็นพระพุทธรูป ซึ่งทำให้มีระบบการจัดเก็บที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระในการทำความสะอาด และ ลดมลพิษทางอากาศ ส่วนเครื่องผสม จะทำการผสมขี้ธูปและน้ำตาเทียน โดยอัตราส่วน 1:3 เพื่อหล่อเป็นพระพุทธรูป และนำออกไปขายให้คนมาบูชา สร้างรายได้ให้แก่วัด เพื่อนำไปบูรณะซ่อมแซม หรือจัดงานพิธีต่างๆทางศาสนา เป็นการเชิญชวน ให้ผู้คนเข้ามาทำบุญที่วัดมากยิ่งขึ้น

     ทั้งนี้โครงการ GPSC Young Social Innovator 2019 ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยได้มีการขยายพื้นที่การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาจากทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 200 โครงงาน และมีโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 30 โครงงาน โดยแบ่งออกเป็นภาคเหนือ 4 โครงงาน ภาคกลาง 7 โครงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 โครงงาน ภาคตะวันออก 9 โครงงาน และภาคใต้ 4 โครงงานIMG_6865 IMG_6868IMG_6859 ซึ่งมี 5 โครงงาน ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย ก่อนที่จะมีการตัดสินทีมผู้ชนะเลิศ ในช่วงต้นปี 2563 ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศจะได้รับรางวัลและทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท และรางวัลชมเชย 3 รางวัลจะได้รับโล่และทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาทIMG_6873IMG_6885 IMG_6886 IMG_6893 IMG_6896

    IMG_6898 IMG_6903 สำหรับผลงานที่เข้ารอบทั้ง 5 โครงงาน ประกอบด้วย
1.ทีม ต้นกล้าเปลี่ยนโลก โรงเรียน ปราจีนกัลยาณี จ.ปราจีนบุรี ชื่อผลงาน แคปซูลเก็บน้ำใต้ดินให้กับต้นกล้า
2.ทีม Better life battery โรงเรียน กำเนิดวิทย์ จ. ระยอง ชื่อผลงาน Modification of Li-S battery with irradiated activated carbon derived from Sticky Rice
3.ทีม รักษ์โลก โรงเรียน กำเนิดวิทย์ จ. ระยอง ชื่อผลงาน เซลล์ไฟฟ้าแบคทีเรียเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำเสีย: การเตรียมขั้วไฟฟ้าแบบใหม่ที่มี L-cysteine บนอนุภาคนาโนเหล็กยึดติดกับกราฟีนออกไซด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจับแบคทีเรียในน้ำเสีย
4.ทีม Fruit Guard โรงเรียน พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จ.ฉะเชิงเทรา ชื่อผลงาน ปลอกเทียมห่อผลไม้
5.ทีม PM 4.0 โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จ.มุกดาหาร ชื่อผลงาน การพัฒนาไฮโดรเจลจากไคโตซานและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ สำหรับอนุบาลเมล็ดข้าวพันธุ์ กข 6IMG_6918 IMG_6922 IMG_6927 IMG_6929 IMG_6935
       “การจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโครงงานและใช้องค์ความรู้ในด้านต่างๆ มาพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ กระบวนการที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนIMG_6956IMG_6959IMG_6960IMG_6966IMG_6990 IMG_6993IMG_7006 ที่จะสามารถนำไปสู่การพัฒนาต้นแบบ และมีโอกาสนำไปใช้ในพื้นที่ที่มีปัญหาได้จริง รวมถึงสามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการออกสู่ท้องตลาดในเชิงพาณิชย์ เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาไปสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises)” นายศิริเมธ กล่าว

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »