PUBAT จับมือศูนย์คุณธรรมเปิดตัวโครงการ My Moralปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน

PUBAT จับมือศูนย์คุณธรรมเปิดตัวโครงการ My Moral
ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
www.Thainewsvision.com
วิณิชชา ปิ่นทองIMG_3956
 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) กล่าวว่า การปลูกฝังคุณธรรมเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เนื่องจากเด็กวัยนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดย “My Moral โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน” เป็นโครงการที่คัดสรรนิทานภาพสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อช่วยส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรม ส่งผลให้เด็กเติบโตมาเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตIMG_3959
นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) กล่าวว่า “My Moral โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการอ่านหนังสือคุณภาพที่ผ่านการคัดสรร มีเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก และกระตุ้นให้ผู้ปกครองสนใจในหนังสือภาพสำหรับเด็ก IMG_3920 IMG_3921 IMG_3923 IMG_3931ซึ่งในอนาคตทางโครงการฯ จะขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดำเนินการ อาทิ ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน), สำนักพิมพ์, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทย โดยหัวข้อการคัดสรรในปี 2020 คือ “Morals in New Normal คุณธรรมที่จำเป็นในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่” IMG_3909 IMG_3918 IMG_3919ซึ่งมีวิธีดำเนินการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ คัดสรรนิทานส่งเสริมคุณธรรมโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, ส่งต่อคุณธรรมให้เข้าถึงหัวใจเด็กผ่านสื่อชุด “โรงละครเล็กเด็กช่างอ่าน” และส่งต่อความรู้ให้ครูผู้ถ่ายทอดคุณธรรมผ่านงานสัมมนาอบรมIMG_3904IMG_3898IMG_3906
สำหรับชุดสื่อส่งเสริมการอ่าน โรงละครเล็กเด็กช่างอ่าน เป็นรูปแบบสื่อผสมผสานการแสดงละครกับการอ่านหนังสือ ภายในชุดสื่อนี้ประกอบไปด้วย หนังสือนิทาน โรงละครเล็ก หุ่นนิ้วมือรูปสัตว์ และสติ๊กเกอร์แปะผนังเรียนรู้คำศัพท์IMG_3938 IMG_3941 IMG_3945 IMG_3948 โดยยึดหลักแนวคิดสำคัญคือ การเรียนรู้ของเด็กเกิดจากการเล่นที่ใช้ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ของเด็กนั้นจะต้องบรรลุผ่านกิจกรรมทางกาย ผ่านอารมณ์ และความรู้สึก กลายเป็นกระบวนการซึมซับIMG_3954IMG_3962IMG_3963 IMG_3965 IMG_3966 IMG_3969 IMG_3970 IMG_3971 มีการใช้งานชุดสื่อ 2 ส่วน คือ ส่งความรู้จากครูถึงเด็ก ด้วยการเล่านิทานภาพให้เด็ก ๆ ฟัง และ สื่อความรักจากเด็กถึงทุก ๆ คน เป็นการต่อยอดจากการฟังนิทาน ให้เยาวชนได้แสดงละครโรงเล็กและนำเสนอตัวละครหุ่นมือจากนิทานที่ตนเองชื่นชอบมาถ่ายทอดต่อเพื่อเชิญชวนให้ผู้ชมอยากอ่านหนังสือเล่มนั้นIMG_3852 IMG_3853 IMG_3854 IMG_3855IMG_3856 IMG_3859 IMG_3860 IMG_3861 IMG_3862 IMG_3864IMG_3870IMG_3871IMG_3872IMG_3873
IMG_3863IMG_3876พบกับชุดสื่อโรงละครเล็กเด็กช่างอ่าน พร้อมทดลองเล่นกันได้ที่งาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 25” (Book Expo Thailand 2020) บูธ U21 จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ชาเลนเจอร์2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ติดตามรายละเอียดกิจกรรมดีภายในงานได้ทาง Facebook Fanpage: Thai Book Fair

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »