UNPKFC จัดกิจกรรมโครงการ“ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2565”

UNPKFC จัดกิจกรรมโครงการ“ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2565”

291869061_1231828087644705_5225171662243800612_n292239432_380540917509640_7748851363914075199_n 292378931_1105753510297024_6497069615085181590_n293189408_1192723374884995_8115702197971346925_n290519096_1093126877942525_1722149013546135399_n290310800_2027059687489266_3700745191027598438_n291832340_1011452272881291_5063043921708560624_n

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. UNPKFC จัดกิจกรรมโครงการ“ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2565” โดยมี ดร.อภินิตา ไชยชนะ พร้อมด้วย คณะบอร์ดบริหาร UNPKFC ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพร้อมด้วยเครื่องไทยสักการะ เพื่ออุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ถวายแด่ พระเทพกิติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านประเพณีและวัฒนธรรมให้กับบุคลากร ณ .พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »