UNPKFC จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 (2023)

UNPKFC จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 (2023)
www.Thainewsvision.comในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (United Peace Keepers Federal Council) หรือ UNPKFC ได้จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลประจำปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ขึ้นเพื่อฉลองความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของเหล่าสตรีจากทั่วโลก โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา หรืออาชีพและเป็นวันที่แสดงออกซื่งความร่วมมือกันเพื่อเดินทางไปสู่ความความเสมอภาคทางเพศอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 5 ขององค์การสหประชาชาติ วันสตรีสากลนั้นมีการฉลองในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี โดยมีต้นกำเนิดมาจากวันสตรีแห่งชาติในสหรัฐอเมริกาในเดือนกุมภาพันธ์ของปี ค.ศ. 1909 เพื่อรำลึกถึงการประท้วงของคนงานหญิงในอุตสาหกรรมผ้าและเครื่องแต่งกายในมหานครนิวยอร์ค ในงานประชุมนานาชาติครั้งที่สองของสตรีที่มีบทบาทในสังคม ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ได้มีการเสนอให้มีการจัดวันสตรีสากลเพื่อให้เสียงของผู้หญิงมีความทรงพลังมากขึ้นในการเรียกร้องสิทธิเท่าเทียมทางเพศ หลังจากผ่านการลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ ในที่สุดก็มีการกำหนดวันสตรีสากลขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1911 และได้มีการกำหนดวันอย่างเป็นทางการให้เป็นวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1913 และในปี ค.ศ. 1975 องค์การสหประชาชาติได้มีการฉลองวันสตรีสากลเป็นครั้งแรก และมีการประกาศธีมประจำปีเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1996 ภายใต้หัวข้อ “ร่วมเฉลิมฉลองวันวาน เพื่อก้าวสู่อนาคต” และในปี 2023 นี้แคมเปญจ์ประจำปีที่มีการกำหนดไว้ทั่วโลกคือ การโอบรับความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศใดสามารถท้าทายทัศนคติเหมารวมทางเพศ ต่อต้านการเลือกปฏิบัติ เพิกเฉยต่อการมีอคติต่อกัน และไม่แบ่งแยกกันได้ การเคลื่อนไหวร่วมกันเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่การดำเนินการระดับรากหญ้าไปจนถึงแรงผลักดันในวงกว้าง เราทุกคนโอบรับความเสมอภาคนั้นได้ ไม่เพียงแต่สตรีเท่านั้น แต่เราทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ร่วมกันต่อสู้เพื่อก้าวไปสู่ความเท่าเทียมกันทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมืองได้ เราต้องจับมือกันเปลี่ยนแปลงให้โลกใบนี้เป็นโลกที่ดีขึ้น ที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันต่อไป เริ่มจากการโอบรับความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม โดยการคิด ให้คุณค่าและน้อมรับความแตกต่างว่าเป็นองค์ประกอบด้านบวกของชีวิตและมีความสำคัญด้วยหัวใจของเราทุกคน
กล่าวคือ ความเท่าเทียมคือเป้าหมาย และความเสมอภาคคือหนทางไปสู่เป้าหมาย เราสามารถบรรลุความเท่าเทียมกันได้โดยผ่านกระบวนการของความเสมอภาคนั่นเอง เนื่องด้วยการให้ความสำคัญแก่วันสตรีสากลดังกล่าวนี้เอง UNPKFC จึงได้จัดงานครั้งนี้ขึ้น นำโดย ดร. อภินิตา ไชยชนะ ประธานองค์กรสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC), รองประธานศูนย์อวกาศหิมาลายันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (HSC), และอยู่ในสถานะที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations ECOSOCRep. 45518)พร้อมด้วยพันธมิตรในระดับนานาชาติที่ร่วมกันส่งเสริมสันติภาพโลก โดยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน รวมทั้งองค์กรและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดย ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานองค์กร ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล International Women’s Leadership Awards 2023 และ Humanitarian Leadership Awards 2023 ทุกคน ในงานนี้มีบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงในแต่ละด้านมาร่วมงาน ร่วมรับรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลมากมาย เช่นผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติรักษาสันติภาพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียจากประเทศอินโดนีเซีย ผู้รักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติอันเป็นข้าราชการทั้งทหารตำรวจจากประเทศไทยและนานาประเทศที่ปฏิบัติการรักษาสันติภาพในสถานที่ต่าง ๆ ศาสนสัมพันธ์สตรีโดยมีคุณ Lupe Ayllon Ruiz อัยการชำนาญการในโครงการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เป็นผู้กล่าวคำปราศรัยสำคัญผศ. ดร. สุทิศา รัตนวิชา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม มาร่วมกล่าวเปิดงาน และคุณพาติเมาะห์ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชาวมุสลิมหญิงคนแรกของประเทศไทยมาร่วมกล่าวคำปราศรัยพิเศษรวมไปถึงผู้มีเกียรติและผู้ได้รับรางวัลจากสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้นำดีเด่นในระดับต่าง ๆ หลากหลายสาขาอาชีพจากนานาประเทศ ผู้มีชื่อเสียงและบทบาททางการเมืองทั้งในระดับระหว่างประเทศและภายในประเทศ ผู้มีบทบาทในการเป็นผู้นำทางความคิด Influencer และบุคคลสำคัญหลายท่านที่มีการเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างสม่ำเสมอได้มาเฉลิมฉลองในงานวันสตรีสากลครั้งนี้ร่วมกันด้วยความปิติยินดีเพื่อจะสร้างสังคมที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกันต่อไป
#UNPKFC

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »